Archiv autora: Jan Šplíchal

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Základní informace

Bakalářské a (nenavazující) magisterské programy

Přijímací řízení včetně sběru e-přihlášek do bakalářských a (nenavazujících) magisterských programů probíhá v období od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017 včetně.
Studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském studijním programu předchází studiu navazujícímu magisterskému.

Navazující magisterské programy

Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských programech probíhá v období od 1. února 2017 do 30. dubna 2017 včetně. Ve stejném období lze podávat e-přihlášky do navazujících magisterských programů. Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských studií.

Přijímací řízení do cizojazyčných programů (studenti jsou samoplátci)

V akademickém roce 2017/2018 nabídneme také některé obory s výukou v cizím jazyce. V souladu se zákonem o vysokých školách je studium zpoplatněno. Sběr e-přihlášek ke studiu v cizojazyčných programech probíhá od 1. listopadu 2016 do 30. dubna 2017.
Bližší informace pro zájemce o studium v cizojazyčných programech.

Praktická čeština pro administrativní pracovníky

Praktická čeština pro administrativní pracovníky

Charakteristika programu:
Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků, kteří již delší dobu poukazují na to, že postrádají možnost zdokonalit se v současné češtině, a to především ve dvou rovinách: pravopisné a stylistické. Kurz jim poskytuje možnost zdokonalit se v současné češtině v obou těchto rovinách.

Podrobnosti najdete zde:

http://www.ped.muni.cz/?id=1780

Dětská univerzita mJUNI

Přihlašte se do Dětské univerzity

Vysvětlíme si, co jsou interakce atomů a molekul se světlem. Seznámíme se s principem fotokatalýzy, fluorescence, fosforescence a luminiscence včetně výskytu v přírodě a využití v běžném životě. V neposlední řadě se podíváme na vybrané ,,fotografické“ metody (modrotisk, dagerotipie, aj.). Celé dopoledne budeme okouzleni hrou barevných světel a stínů a spoustu dalšího.

Podrobnosti najdete zde: http://mjuni.cz/terminy/unor-2017-studenti/

Den otevřených dveří PdF MU

Uvažujete o studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity? Přijďte se k nám podívat!

PdF každoročně pořádá Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium i širokou veřejnost. Při této příležitosti můžete navštívit fakultu ve všech jejích budovách na adresách Poříčí 7/9 a Poříčí 31, včetně moderní knihovny, poslucháren a laboratoří. O své zkušenosti se s vámi podělí studenti oborů, o které se zajímáte. Využijte příležitosti setkat se neformálně s vašimi budoucími vyučujícími přímo v prostředí jednotlivých kateder. Na vaše dotazy týkající se přijímacího řízení budou odpovídat i pracovníci studijního oddělení. Budou připraveny prezentace o testu studijních předpokladů, přijímacím řízení a studiu na fakultě. Když už u nás budete, nezapomeňte se pokochat krásným výhledem na Petrov a hrad Špilberk z horních pater obou budov fakulty.

 

Podrobnosti najdete zde.

Autorská čtení na PdF MU

VI. ročník autorských čtení na Pedagogické fakultě MU Vždy od 18. 00 hod. v Galerii RUV v areálu PdF MU Poříčí 9, Brno

Katedra českého jazyka a literatury vás zve na

 

25. 10. 2016 / Autorská čtení Jiří Poláčka a Petra Veselého V rámci večera bude představena kniha doc. Jiřího Poláčka Básnický rok, jíž byla založena fakultní edice esejistických a popularizačních prací Reflexe. Kromě ukázek z knihy zazní několik citovaných básní v přednesu studentů KČJL. Druhým účinkujícím bude ilustrátor Básnického roku doc. Petr Veselý, přední brněnský výtvarník a pedagog, autor básnické sbírky Jundrov. Hudební doprovod Jakub Gabarík (klavír).

22. 11. 2016 / Autoři brněnského literárního uskupení Weles V rámci večera vystoupí čtveřice lékařů: Robert Fajkus (básník a editor), Vladimír Šrámek (básník, zakladatel edice Srdeční výdej, pedagog MU), Marek Fencl (básník, vinař, pedagog MU), Norbert Holub (básník a překladatel). Dále vystoupí Petr Čermáček (básník, grafik, pedagog Mendelovy univerzity), Ondřej Slabý (básník, editor, fotograf a pedagog MU). Hudební doprovod Jakub Gabarík (klavír).

13. 12. 2016 / Mladí básníci z Masarykovy univerzity V první části večera vystoupí absolventka PdF MU Marta Veselá-Jirousová a v druhé básníci a básnířky z Masarykovy univerzity: Jan Váňa (FSS MU), Marek Torčík (FF MU), Pavel Zajíc (FF MU), Vojtěch Velísek (FF MU), Petr Mezihorák (FSS MU). Hudební doprovod: klavír Jakuba Gabaríka a jazz – rockové kytarové variace studentů MU.