Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Základní informace

Bakalářské a (nenavazující) magisterské programy

Přijímací řízení včetně sběru e-přihlášek do bakalářských a (nenavazujících) magisterských programů probíhá v období od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017 včetně.
Studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském studijním programu předchází studiu navazujícímu magisterskému.

Navazující magisterské programy

Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských programech probíhá v období od 1. února 2017 do 30. dubna 2017 včetně. Ve stejném období lze podávat e-přihlášky do navazujících magisterských programů. Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských studií.

Přijímací řízení do cizojazyčných programů (studenti jsou samoplátci)

V akademickém roce 2017/2018 nabídneme také některé obory s výukou v cizím jazyce. V souladu se zákonem o vysokých školách je studium zpoplatněno. Sběr e-přihlášek ke studiu v cizojazyčných programech probíhá od 1. listopadu 2016 do 30. dubna 2017.
Bližší informace pro zájemce o studium v cizojazyčných programech.

Napsat komentář