Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol (přihlášky do 29. 2. 2016)

FORUM BOHEMICUM Přihláška

Charakteristika programu:
Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Akce je akreditována na 5 let: probíhá jednou za rok (6 hodin) a po absolvování každého šestihodinového cyklu získává každý účastník Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Vysokoškolské vzdělání: obor Český jazyk a literatura

Profil absolventa:

Prohloubení znalostí v rámci českého jazyka
a literatury a obohacení o nejnovější poznatky v rámci jednotlivých disciplin.

  • Garant kurzu: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Lektor kurzu: Doc. PhDr. Milena Šubrtová, PhD., PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Délka kurzu: 6 hodin v rámci jednoho dne
  • Termín zahájení: 31. 3. 2016
  • Cena kurzu: 1000,- Kč za jeden cyklus, tj. 1x za rok
  • Termín podání přihlášek: 29. 2. 2016
  • Počet uchazečů: min. 10

Odpovědět

Please Login to comment
  Subscribe  
Upozornit na