Katedra ruského jazyka a literatury

Katedru ruského jazyka a literatury najdete ve čtvrtém patře nové budovy Pedagogické fakulty MU – Poříčí 9, Brno.

Studium

Studium ruského jazyka a literatury v dvouoborové jednooborové formě studia v bakalářských studijních oborech Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy Lektorství cizího jazyka – ruský jazyka v navazujících magisterských studijních oborech Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školya Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy je přednostně zaměřeno na vytváření oborových kompetencí, tj. komunikativní, lingvistické, interkulturní a literárněvědné, spolu s pedagogickými, psychologickými, komunikačními a dalšími osobnostně kultivačními kompetencemi studenta jako budoucího učitele.

Absolvent se samostatně orientuje v odborné problematice, je schopen dalšího sebevzdělávání především v pedagogické činnosti, je motivován k celoživotnímu studiu ruského jazyka.