Katedra primární pedagogiky

Pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy zajišťuje katedra výuku pedagogických a aplikovaných disciplín a poskytuje absolventům ucelený přehled o výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, a to včetně didaktik některých předmětů.

Koordinuje praktickou přípravu studentů, podílí se na organizaci i realizaci pedagogických praxí.

 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“                          

                                   Jan Amos Komenský